תקנון הקנייה באתר

חיפוש חופשה
בחר מלון
בחר מלון
בחירת תאריכים
בחרו הרכב חדרים
חדרים:1 מבוגרים:2 ילדים:ללא תינוקות:0
חדר 1
מבוגרים
2
ילדים
0
תינוקות
0
טסים:ללא
יש לך קוד הטבה?
 • 1. כללי

  1.1. אתר www.hvr.isrotel.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט ייעודי עבור מועדון "חבר" צרכנות המאפשר לחברי המועדון, בעלי כרטיס אשראי jחבר (להלן: "הכרטיס"), לבצע הזמנות לרכישת חבילות נופש במסגרת בתי המלון של רשת מלונות ישרוטל (להלן: "ישרוטל") בהנחה. הזמנת חבילות הנופש באתר על ידי שימוש בכרטיס כאמור (להלן: "השירותים") הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר מול מרכז ההזמנות הרשתי של ישרוטל. האתר הינו בבעלות חברת ישרוטל ניהול מלונות בע"מ. כל אחד מחברי מועדון "חבר" צרכנות, המחזיק בכרטיס תקף ואשר רוכש ו/או המעונין לרכוש את השירותים באמצעות האתר (להלן: "חבר/י המועדון"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

  2. בעלות ושמירה על זכויות

  2.1. ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ, ח.פ. 510886245, מרחוב יצחק שדה 8, תל אביב 6777508 (להלן: "ישרוטל ניהול") הינה הבעלים המלא והבלעדי ביחס לכל זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של ישרוטל ניהול. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

  2.2. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי: "סימן מסחרי"), רשומים כזכות יוצרים של ישרוטל ניהול. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת ישרוטל ניהול. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לישרוטל ניהול. ישרוטל ניהול שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

  3. תנאי השימוש באתר, ביצוע ההזמנה והתשלום

  3.1. כל אחד מחברי המועדון אשר הכרטיס שברשותם תקף, רשאים להזמין/לרכוש את השירותים באמצעות האתר. חבר המועדון רשאי להשתמש באתר אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע, ואילו כל אדם אחר רשאי להשתמש באתר אך ורק לקבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. הזמנת השירותים באתר הינה באמצעות הכרטיס בלבד (להלן: "ההזמנה" ו-"ההזמנות" בהתאמה). לא תתאפשר השלמת ההזמנה באתר ללא הזנת פרטי הכרטיס. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

  3.2. ההנחה/הטבה לה זכאים חברי מועדון "חבר" צרכנות המחזיקים בכרטיס, בגין ההזמנה באתר, הינה כמפורט באתר בלבד והיא מהווה ההנחה/הטבה הבלעדית והיחידה לה הם יהיו זכאים (להלן: "ההנחה"). יובהר כי ההנחה מותנית בשימוש בכרטיס לצורך ההזמנה ותשלום.

  3.3. למען הסר ספק, חברי המועדון לא יהיו זכאים לכל שאר ההטבות ההנחות והמבצעים אותן מציעה ישרוטל, ללא יוצא מן הכלל (לרבות, אך לא רק, הנחות/הטבות בהזמנת הנופש ובמהלך השהייה במלון למעט ההנחה, הנחות/הטבות הכלולות בתקנוני ישרוטל השונים למעט תקנון זה, הנחות באתרי ישרוטל, הנחות/הטבות/צבירת נקודות/זכויות בתקנון מועדון חוג השמש, הנחות לחברי מועדוני לקוחות של ישרוטל, הנחות על רכישת אקסטרות, מבצעים מיוחדים, כפל מבצעים, צבירת נקודות, מבצעי טיסה, מבצעי צד שלישי וכל מבצע, הטבה, הנחה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין אם של ישרוטל ובין אם של צדדים שלישיים) לא יחולו על חברי המועדון המזמינים באתר את השירותים ולמען הסר ספק הינן מבוטלות עבור ההזמנות.

  3.4. יודגש כי ככל שחבר המועדון הזמין/יזמין נופש/מוצר/שירות באתר אחר למעט האתר, הוא לא יהיה זכאי לקבלת ההנחה.

  3.5. התשלום בגין ההזמנה וחיוב הכרטיס בפועל יתבצע אך ורק באמצעות האתר, ולא במלונות ישרוטל או באתר אחר של ישרוטל. סליקת ההזמנה תעשה אוטומטית עם סיום ההזמנה.

  3.6. ישרוטל ניהול שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

  4. פרטי מבצע ההזמנה

  4.1. בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר, יידרש חבר המועדון להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי ההזמנה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי חבר המועדון בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי חבר המועדון דרך האתר. ישרוטל ניהול לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מחבר המועדון להזמין/לרכוש את השירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.

  4.2. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

  5. מדיניות ביטול הזמנות

  5.1. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שחבר המועדון ביצע את ההזמנה באמצעות האתר, וקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה. בכל מקרה של ביטול ההזמנה מכל סיבה שהיא, יבוטלו כל ההטבות וההנחות להן זכאי חבר המועדון כתוצאה מההזמנה שבוטלה.

  5.2. החזר כספי בגין ההזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ובאחת הדרכים הבאות:

  • בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*. או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  • בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected].
  • בפקסימיליה למס' 08-6362030.
  • באתר האינטרנט של ישרוטל.
  בהודעת הביטול יפרט חבר המועדון את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

  5.3. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

  5.3.1. חבר המועדון המבצע הזמנה שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

  5.3.1.1. ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח וכן שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  5.3.1.2. נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף חבר המועדון להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

  5.4. דמי ביטול בעונה הרגילה (ספטמבר עד יוני, כולל – למעט חגים ואירועים מיוחדים):

  5.4.1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  5.4.2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.4.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  5.4.3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.4.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה)..

  5.4.4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.4.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  5.5. דמי ביטול בעונת השיא (חודשים יולי עד אוגוסט, כולל – לרבות חגים ואירועים מיוחדים), עבור הזמנות שבוצעו עבור התאריך 05.04.2021 וכן הלאה:

  5.5.1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  5.5.2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.5.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 21 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  5.5.3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.5.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בין 20 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

  5.5.4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.5.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב חבר המועדון בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).

  5.6. מובהר בזאת, כי חיוב חבר המועדון יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי חבר המועדון, וחבר המועדון נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

  5.7. למען הסר ספק, המונח "אירועים מיוחדים", כמפורט בתקנון זה, הינו אירועי תרבות, בידור, ספורט וכל היוצא בזה, המתפרסמים מעת לעת מטעם הרשת או בשיתוף פעולה עם הרשת.

  5.8. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

  מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו לחבר המועדון לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן. כמו כן יובהר כי בנוסף למקרים המפורטים לעיל בסעיף זה, בהם ניתן על פי דין לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, ישרוטל אף רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפטור את חבר המועדון מתשלום דמי ביטול עבור ביטול ההזמנה.

  6. שינוי ההזמנה על ידי חבר המועדון

  6.1. כל שינוי בהזמנה, לרבות שינוי במועדי הטיסות (ככל והטיסות הוזמנו במסגרת אותה ההזמנה עם האירוח במלון באמצעות האתר), יתבצע מול מרכז ההזמנות של ישרוטל בלבד, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.

  6.2. בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שהתבצעה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בפקס או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן החוף הצפוני אילת 88000 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] או באמצעות מס' פקס: 08-6362030 או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת חבר המועדון אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של ישרוטל בטלפון: 5585*.

  שינה חבר המועדון את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הפקס במרכז ההזמנות של ישרוטל.

  6.3. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

  6.4. לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של ישרוטל.

  6.5. חבר המועדון יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של ישרוטל טרם ביצוע השינוי המבוקש.

  6.6. מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

  6.7. היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, אך טרם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי מרכז ההזמנות של ישרוטל.

  7. במידה והזמנתך כוללת טיסות, לתשומת לבך מספר דגשים:

  7.1. נא עיין בהנחיות חברות והתעופה לגבי תנאי טיסה וביטול טיסה על יד חברת התעופה בקישור המצורף. למען הסר ספק, ביטול טיסה כאמור, יהיו בהתאם לאמור בתנאי הביטול של חברת התעופה ובכפוף להוראות הדין.

  7.2. אין בשעת הטיסה ו/או ההגעה ו/או בשינוייהן כדי לקבוע כל שינוי לעניין שעת Check in ו/ או Check out במלון.

  7.3. תינוק שגילו עד 24 חודשים לא יחויב במושב נוסף - בכפוף להצגת תעודה מזהה בעמדת הכרטוס, המעידה על גיל התינוק ביום הטיסה.

  7.4. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים ולהוראות כל דין. למען הסר ספק ובכפוף להוראות כל דין יובהר, כי לישרוטל אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות וכבודה הנמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. בכפוף להוראות כל דין יובהר, כי ישרוטל לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה.

  8. תנאים והגבלות

  8.1. ישרוטל ניהול זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים וכל היוצא בזה, המתפרסמים באתר בכל עת.

  8.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ישרוטל תהיה זכאית שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל חבר המועדון באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  א. במקרה בו תימצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את ישרוטל, שתהא רשאית לזכות את חבר המועדון בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

  ב. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

  ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ישרוטל.

  *על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

  8.3. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, באילת המחירים אינם כוללים מע"מ. הזמנות של אורחים ישראליים יחויבו במס בהתאם לחוק הישראלי.

  8.4. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל, ולצד זאת המחיר יופיע בסכום שווה ערך בשקלים חדשים, הכולל מע"מ.

  8.5. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר, לפיכך הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

  8.6. במעמד החיוב יתכן וחברת האשראי תגבה דמי המרה בגין שימוש במטבע זר. לפיכך, הסכום המוצג איננו סופי ועשוי להשתנות בהתאם.

  8.7. שעות ההגעה למלונות ישרוטל, קבלת החדרים ופינוי החדרים:

  8.7.1. באשכול מלונות רויאל גארדן וריביירה - אמצע השבוע (א' עד ו'): ההגעה למלון מתאפשרת רק החל מהשעה 13:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 16:00. פינוי החדר בשעה 11:00.

  יום שבת וחג: ההגעה למלון בשבת מתאפשרת רק החל מהשעה 16:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 18:00. פינוי החדר בשעה 14:00.

  8.7.2. מלונות רויאל ביץ' תל אביב, סי טאואר, פורט טאואר, אלברטו ופאבליקה - אמצע השבוע (א' עד ו'): ההגעה למלון מתאפשרת רק החל מהשעה 13:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 15:00. פינוי החדר בשעה 12:00.

  יום שבת וחג: ההגעה למלון בשבת מתאפשרת רק החל מהשעה 15:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 16:00. פינוי החדר בשעה 13:00.

  8.7.3. מלונות רויאל ביץ' אילת, המלך שלמה, אגמים, ים סוף, ספורט קלאב, לגונה, נבו, נגה, בראשית, קדמא, פונדק רמון, אוריינט, כרמים, יערות הכרמל, גומא ומצפה הימים - אמצע השבוע (א' עד ו'): ההגעה למלון מתאפשרת רק החל מהשעה 13:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 15:00. פינוי החדר בשעה 12:00.

  יום שבת וחג: ההגעה למלון בשבת מתאפשרת רק החל מהשעה 16:00 (לא תתאפשר כניסה מוקדמת בשער המלון). קבלת החדרים תתבצע עד לשעה 18:00. פינוי החדר בשעה 14:00. 

  שעת העזיבה הינה השעה שהאורחים צריכים לעזוב את המלון ואין אופציה להישאר במתקני המלון. כל עזיבה לאחר השעות המפורטות בסעיף 8.7, בכל ימות השבוע, מחייבת אישור של הנהלת המלון בלבד, ביום בו אמור האורח לעזוב את המלון, ותחויב בתשלום.

  8.8. תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד ייחשב מי שגילו בין שנתיים לשתים עשר שנים, בכל הקשור לשהות במלון.

  8.9. אין כפל מבצעים.

  8.10. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. ביצוע ההזמנות של באתר הינו למבוגרים מעל גיל 18, הכשירים משפטית בלבד.

  8.11. מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

  8.12. ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

  8.13. המחירים באתר הינם בשקלים ומיועדים לישראלים בלבד. הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי/יורו, עפ"י מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, ולצד זאת המחיר יופיע בסכום שווה ערך בשקלים חדשים, הכולל מע"מ.

  8.14. אמיתות הנתונים - ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים. אשר על כן, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. ישרוטל ניהול אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי חבר המועדון בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי חבר המועדון דרך האתר.

  8.15. הריני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל מישרוטל בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעלי אופי מסחרי/פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982, בקשר למוצרים ושירותים המסופקים על ידי ישרוטל ו/או מי מטעמה.

  9. מידע ותמונות באתר

  באתר יימצא מידע מטעם ישרוטל ניהול ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין ישרוטל ניהול אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של חבר המועדון ו/או מודפסות על ידי חבר המועדון מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

  10. קישורים

  10.1. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").

  10.2. ישרוטל ניהול מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש באתר החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר isrotel.co.il באתרים אחרים יש לפנות לישרוטל ניהול לצורך קבלת אישור.

  11. הגבלת אחריות

  11.1. ישרוטל ניהול ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של חבר המועדון ו/או כל משתמש אחר באתר בזמן שזה נכנס לאתר ו/או מבצע את ההזמנה באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

  11.2. ישרוטל ניהול אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי ביצוע ההזמנה.

  11.3. ישרוטל ניהול לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר, לרבות חבר המועדון, או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

  11.4. בכל שלב ישרוטל ניהול רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של חבר המועדון ו/או כל משתמש אחר באתר, לכל חלק שהוא באתר.

  12. שינויים באתר

  ישרוטל ניהול תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לחבר המועדון ו/או לכל משתמש אחר באתר מראש.